Disclaimer Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Je wordt aangeraden je te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg je niet wordt onthouden. Je dient nimmer de voorgeschreven medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met jouw behandelend arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medische professionele hulp in te roepen.
Disclaimer Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Je wordt aangeraden je te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg je niet wordt onthouden. Je dient nimmer de voorgeschreven medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met jouw behandelend arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medische professionele hulp in te roepen.
Met aandacht en bewustwording naar een betere gezondheid
Met aandacht en bewustwording naar een betere gezondheid